AVG privacyverklaring.

Betrokkenen zullen zich te allen tijde houden aan de toepasselijke bepalingen, die per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens: Stoebo, Kobaltstraat, 1411 AE, Naarden.

Doel van de privacygegevens: Alle verkregen privacygegevens zullen betrekking hebben op de volgende interne werkzaamheden

– Het opstellen van contracten. – Het opstellen van offertes en facturen. – Het behouden van contactgegevens.

Subverwerkers: Sub-verwerkers die inzage kunnen krijgen in de privacygegevens zijn:

– Kuperus en Partners B.V. Van der Geest Computerservice. – Lucos Media Mind

Beveiliging en bewaartijd van de privacygegevens: De privacygegevens zullen ten alle tijden beschermd worden. Fysieke privacygegevens worden achter slot bewaard en digitale privacygegevens worden bewaard in een beveiligde externe server. De maximale bewaartijd van de privacygegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Bij een datalek zullen wij per direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en worden de betrokkenen op de hoogte gebracht.

Rechten

– Recht op inzage: Betrokkenen mogen ten alle tijden toezicht krijgen in de aanwezige

privacygegevens. Recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens: Betrokkenen mogen ten alle tijden aangeven dat de privacygegevens niet meer gebruikt mogen worden. Recht op rectificatie: Bij een aanwezige fout in de privacygegevens, dient dit per direct (indien mogelijk) hersteld te worden naar de juiste gegevens. Recht op het indienen van een klacht: Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen als men niet tevreden is met zijn privacygegevens bij een andere partij. Betrokkenen mogen dan ten alle tijden een klacht indienen bij: Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Opgemaakt te Naarden.